Vinterförvaring MC

VI TAR HAND OM DIN MC


Vinterförvara din Mc hos Mascot Motor

OBS! Vinterförvaringen full för vintern 2019/2020.

Var med och boka plats till nästa vinter, vintern 2020/2021.

Problem med att förvara din Mc under vintern?

Vi erbjuder Vinterförvaring av din Mc!

VINTERFÖRVARING SMALL

Oktober – April              Pris: 1.595:-
Detta ingår:

 • Motorcykeln står förvarad i larmad tempererad lokal.
 • Bränsletillsats Fueldry.
 • Dränering förgasare om det inte är insprutning.
 • Laddning av batteriet.
 • Uppstart och kontroll lufttryck vid uthämtning.

VINTERFÖRVARING LARGE

Oktober – April              Pris: 1.995:-
Detta ingår:

 • Motorcykeln står förvarad i larmad tempererad lokal.
 • Bränsletillsats Fueldry.
 • Dränering förgasare om det inte är insprutning.
 • Laddning av batteriet.
 • Konditionstest
 • Ordentlig tvätt
 • Uppstart och kontroll lufttryck vid uthämtning.

POPULÄRA TILLÄGGSARBETEN

 • Service
 • Däckbyte
 • Kontrollbesiktning
 • Montering tillbehör och utrustning.
Vinterförvaring MC
Allmän information och villkor
 • Förvaringskostnaden betalas vid inlämnandet och eventuella arbeten vid uthämtning till våren.
 • Kunden har inte tillgång till MC:n under vintern.
 • Eventuella packväskor skall vara avmonterade innan inlämning.
 • Vi underhållsladdar batteriet under förvaringen men ansvarar inte för att batteriet fungerar efter vinterförvaringen.
 • Kunden meddelar oss minst en vecka innan uthämtning, vid kö tillämpas turordning.
 • Om MC:n ej hämtas ut till sista april debiteras därefter 150:- per påbörjad vecka.
 • Konditionstest innebär en säkerhetskontroll liknande den Bilprovningen utför.
 • Eventuella tilläggsarbeten i samband med besiktning betalas av kund, som t.ex. byte av ljuddämpare.
 • Ordentlig tvätt innebär avfettning, rengöring av fälgar och schamponering.
Back to top