Miljö

VI VÄRNAR OM MILJÖN

Miljöpolicy Mascot Motor

Mascot Motor Försäljning AB arbetar mot en hållbar utveckling, vill påverka miljön så lite som möjligt och alltid sträva efter att:

 • Uppfylla de av myndigheterna fastställda krav med god marginal.
 • I partnerskap med leverantörer och kunder söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön.
 • Välja miljöanpassat och återvinningsbart material.
 • Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster.
 • Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön.
 • Sälja produkter som håller hög miljömässig standard.
 • Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos våra medarbetare.

Samarbetspartner hantering av:

 • Brännbart avfall
 • Wellpapp
 • Trä
 • Skrot
 • Batterier
 • Elektriska eller elektroniska produkter
 • Spillolja
 • Oljefilter
 WAC recycling hemsidan 2

W.A.C Recycling AB i Nässjö

Samarbetspartner hantering av:

 • Däck
ragnsells hemsidan
Ragn-Sells   
Back to top